Bulgaria High Tech Forum

 

Заместник министър председател и министър на промишленоста – Александър Божков

30th of June National Palace of Cultute, Hall 7

Уважаеми Г-н Министър Председателю, уважаеми участници и гости в първия инвестиционен форум за високи технологии в България,

Днес ние откриваме този първи инвестиционен форум с ясната мисъл, че комбинацията инвестиции – високи технологии е особено привлекателна за страна като нашата. Не е необходимо да убеждавам никого в нуждата от сериозни инвестиции в излизащата от кризата България. Както много сполучливо вече отбеляза Илиян Василев, в продължение на 5-6 години ние чакахме инвестициите да се самосъстоят. Предполагахме, че предприятията, инфраструктурата, природата, потенциалът на България са толкова очевидно привлекателни, че само някой да открие, че съществуваме на картата и веднага ще дотича с милиони, милиарди долари у нас. За голямо съжаление българинът научава нещата винаги по най-трудния начин, но за това пък ги научава отлично. Ние се научихме най-после да се обръщаме към конкретните потенциални инвеститори с конкретни послания. Днешният форум е обърнат към една по-специална група инвеститори, тези които се готови да рискуват, да инвестират не в чушки и домати, не в торове и стомана, не в платове и мебели, а такива, които търсят подходящото място да инвестират в човешки интелект, научно-развойна дейност, в производства, основаващи се на интелектуалните достижения на човека, а не на природните ресурси на страната. В това отношение България има какво да предложи.

За това заставаме със самочувствие пред инвеститорите и сме готови да им покажем с какво разполагаме като потенциал. А ние разполагаме с 93 % грамотност на населението. 4000 частни и държавни средни училища с 90 000 учители и над 1 милион ученици. Разполагаме с 41 висши и полу-висши училища с 260000 студенти. 2/3 от завършващите средно образование продължават да учат във висши учебни заведения. В България е уникално широко разпространено изучаването на чужди езици. Няма да говоря за вече неизброимите училища специализирани за чужди езици, но и това че по традиция в българските училища се изучават достатъчен брой западни езици. В научно-изследователския сектор работят 17000 души и днес. В страната има 450 научно-изследователски организации, от които 68 са в БАН. В момента български учени работят по съвместни проекти със свои колеги от над 30 страни в Европа и света. И на този фон искам да Ви обърна внимание на едно много интересно число. За научни изследвания, развитието на високите технологии днес се отделят само 0.16% от БВП. Значи при този потенциал помислете си какво ще стане само ако два пъти се увеличат тези средства. И най-интересното е, че това което расте само никой не може да го спре.

Въпреки очевидното откъсване през последните години на държавата от подпомагането и насърчаването на развитието на високите технологии в страната най-вече спонтанно, в много редки случаи планирано, вече съществуват и работят съвременни структури на научно-развойната и производствена дейност в областта на високите технологии. Аз ще изброя само някои от тях (Георги Прохарски най-вероятно по-късно ще се спре по-подробно на тези въпроси): Бизнес Иновационния Център ИЗОТ, на негова територия функционират над 90 фирми в областта на телекомуникациите, информатиката с над 1000 високо квалифицирани специалисти.

Технологичният център ЦНИКА с 80 фирми и над 800 специализирани работни места. Техн. център - институт за прибори за автоматизация и компютърна техника, с 65 малки иновативни фирми и над 500 души заети. Техн. Център Институт по микроелектроника, в която са разположени 27 частни фирми с над 250 работни места, няколко смесени предприятия и лаборатории. Площадката на ИНКОМ, ТЕЛЕКОМ на Захарна фабрика, площадката на Микроелектроника - Ботевград, където пък има над 20 частни производствени фирми. Нищо не може да спре полета на човека към новото, към постигането на успехи и в науката и в производството, когато разполагаме с такъв потенциал.

Важното е този форум да направи необходимото, да се получи връзката между хората, които могат и искат да работят и които в тези трудни години показаха че разполагат с желанието, упоритостта и организационните способности да развиват научна, развойна, технологична производствена дейност в областта на електрониката, комуникациите, биотехнологията и др. модерни технологии, които ние наричаме с английския термин High Tech. Ако можем да направим връзка между тези хора и хората, които са готови да рискуват, да инвестират в тези производства, в тези хора, в техните идеи и за да завършим триъгълника от друга страна да имаме държавата, която да създаде средата, в която високотехнологичните производства да се развиват. Без да се бърка, без да администрира, без да командва, да създаде подходящата хранителна среда на това истинско бъдеще за България.

Ние винаги ще останем при природата, която имаме, ние винаги ще останем страна с добре развито земеделие, в България все по-вече ще се развива туризма, България ще продължава да бъде авторитетен производител в областта на хранителната и леката промишленост. Но България беше през 80-те години по причини, които не бяха много за рекламиране, но беше високотехнологичен център на Централна и Източна Европа. И няма никакви причини България да не бъде отново високотехнологичен център на Централна и Източна Европа. Само след броени дни ние ще подпишем документите за официалното присъединяване към ЦЕФТА. Влизането в ЗЕФТА е предизвикателство в две посоки. То отваря българските пазари директно към цяла група страни, където до скоро имахме трайни връзки и ясно присъствие. Но същевременно то отваря и тези страни към България, което означава едно ново състояние на взаимоотношенията между фирмите, между фирмите и клиентите, между фирмите и инвеститорите.

Ние трябва да бъдем конкурентноспособни вече на пазара на 100 милионна ЦЕФТА. И ако не се информационните и високите технологии, къде другаде, и ако не го направим, кога друг път.

Пожелава успех на форума. Мисля, че днес и утре наистина тук ще бъдат развити достатъчно ценни идеи, ще бъдат осъществени достатъчно полезни контакти и ще бъдат направени първите стъпки към реализирането на това което всички искаме да стане, да се гордеем навсякъде не само, че сме българи, а и, че България е постигнала огромни успехи в нещо, в което наистина можем да постигнем успехи.

Благодаря.