log.gif (15545 bytes)
| начална страница | назад |

KOНФЕРЕНЦИЯ: “ВЛАСТ, МЕДИИ, ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ И ЦЕНЗУРА”

Организатори:

Граждански парламент
Български Институт за Правно Развитие
Институт за регионални и международни изследвания
Програма "Достъп до информация"

Между участниците в семинара бяха:
Петя Шопова - зам. председател на Народното събрание
Юлий Павлов - депутат, член на Комисията по външна и интеграционна политика

П Р О Г Р А М А

ПЪРВИ ПАНЕЛ: ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

14.00- 16.00 часа

Гергана Жулева “Достъпът до информация - търсене и предлагане”

Еми Барух “Официални и неофициални канали на достъпа до информация”

Александър Кашъмов “Правна уредба на достъпа до информация”

Нели Огнянова “Информация и демокрация”ю

16.00 -16.30 КАФЕ-ПАУЗА

ВТОРИ ПАНЕЛ: ВЛАСТ - МЕДИИ - ЦЕНЗУРА

16.30 - 18.30

Петко Георгиев “Модерните институционални форми на цензура”

Иво Маев “Задължителна ли е цензурата за едноцветното управление ?”

Жанина Драгостинова “От двете страни на барикадата”

18.30 - 20.00 Коктейл