eu.gif (1440 bytes)

eu4.gif (5708 bytes)

eu5.gif (3477 bytes)

 

Студентско състезание на тема:
Европейският избор - мой избор
Защо избрах специалност "Европеистика"

Могат да участват
Студентите от специалност "Европеистика" на СУ, участници в курса на  Министър Михайлова

Награди
Най-добре представителите се трима ще имат право да пътуват с Министър Михайлова до Рим, с посещение на Ватикана, на 24 май във връзка с деня на славянската писменост и култура

Обем на работата
До пет машинописни страници

Оформяне
- името на автора се записва в отделен запечатан непрозрачен плик, поставен в по-голям плик с работата
- на външния плик се изписва темата
- в момента на предаване се поставят еднакви номера на двата плика и големият се запечатва в присъствието на автора

Критерии за оценка
- оригиналност
- аргументираност и убедителност
- стил и език

Оценяване
Работите ще се оценяват от комисия в състав:
- Доц. д-р Нели Огнянова, ръководител на катедра Европеистика, СУ
- Изабела Урибе, Делегация на Европейската комисия
- Димитър Абаджиев, народен представител, заместник-председател на Съвместния парламентарен комитет България-Европа
- Николай Младенов, директор на Европейския институт

Важни дати
- 8 май, понеделник, 10-11 часа - предаване на работите
- 15 май, понеделник, обявяване на авторите на най-добрите три работи
- 16 май, вторник, подаване на документи за оформяне на пътуването