eu.gif (1440 bytes)

eu4.gif (5708 bytes)

eu5.gif (3477 bytes)

 

Цикъл лекции на министър Надежда Михайлова на тема "Европейска интеграция - проблеми и перспективи"
new2.gif (896 bytes) Студентско състезание

Flag_E.gif (1352 bytes)

eu12.gif (2151 bytes)

състав на катедрата, структура, организация, събития, програми...

eu10.gif (1802 bytes)

документи, форми...

eu11.gif (1453 bytes)

колекция от Интернет информация за Европа

ел. поща

 

 

Адрес:
Бул. Цариградско шосе 125, бл. 5, ет. 4
1000 София
Софийски Университет "Св. Климент Охридски"
Катедра Европеистика
тел./факс ++359 2 73 97 96