log.gif (15545 bytes)
| начална страница | назад |

MEETING WITH THE LICENSED RADIO AND TV OPERATORS
1.00pm, 20th of May Hall TRD "STTS"

Среща с лицензираните радио- и телевизионни оператори
13.00 часа, 20 май, зала ТРД "СТТС"

Участници:

Антони Славински - Председател на КПД

Божидар Симеонов - Заместник - председател на КПД

Гроздан Караджов - Главен секретар на КПД

Светлозар Ганчев - Началник на управление " Развитие на далекосъобщенията" на КПД

Дойин Дойчев - Началник на управление " Правно" КПД

Петър Рендов - Началник на управление " Регулиране на далекосъобщенията" КПД

Доц. д-р Нели Огнянова   - Директор на БИЛД

Представители на лицензираните радиостанции и ефирни телевизии в България