в. СЕГА 30 май 1998г.

Предприятията ще теглят парите по заема от “Райфайзен инвестмънт”

Фондът „Квантом" на финансиста Джордж Сорос ще отпусне заем от 30 млн. долара за развитието на малкия и среден бизнес в България. Това стана ясно след вчерашната cpeща на вицепремиера Александър Божков с г-н Сорос. Тя е част от програмата на визитата му в САЩ.

Кредитирането на малките и средни предприятия ще става чрез клоновете на "Paйфайзен инвестмънт" у нас. За целта фондът на Сорос е издал гаранция, която да осигури възвръщаемостта на отпуснатите ог „Райфайзен" средства в случай на неолагоприятно развитие.

Г-н Божков е благодарил за средствата, които ще бъдат отнуснати за създаване на софтуерната компания „Рила”. Новата компания ще има представителства у нас и в САЩ и ще се занимава с преодоляването на компютърния проблем „2000 година". Вицепремиерът е поканил г-н Сорос на инвестиционния форум у нас в края на юни.

Възможнстите за създава на високотехнологични паркове в България са били тема на разговорите между българската делегация и представители на фондовете за рисков капитал „Интерсауд партнерс" и „Саудийстърн Интерактив Технолоджис". Чуждите експерти са обяснили каква нормативна уредба е необходима за тяхната дейност, както и какви са критериите за инвестиции в технологичните паркове. Вече има изготвен пилотен проект за създаване на високотехнологично дружество в БАН с участието на телекомуникационната ни компания и американски капитали.