на английски
In English

BILD's Logo БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА ПРАВНО РАЗВИТИЕ

Strategy for Information Society in Bulgaria

European Studies Department

focbg.gif (1412 bytes) Достъп до Интернет в Централна и източна Европа

MEDIA 21 - news, law, non-government organizations

Events News Site Map Mail Us
star.gif (6376 bytes) Кои сме ние
  Цели
 
Програми
 
Сродни организации

 

star.gif (6376 bytes) Правна информация
  
За България
  
Чуждестранно право
  
Европейска интеграция
  
Международно право

 

star.gif (6376 bytes) Правно образование
   Правни факултети
  
Правни курсове
  
Интернет за юристи
  
Студентски организации
star.gif (6376 bytes) Правна реформа
   Достъп до информация

  
Реформа на публичната администрация
  
Телекомуникационно право
   Пощенски услуги
  
Медийно право
   Свобода на информацията
   Защита на личните данни
   Лична неприкосновеност
   Хай-Тек перспективи
star.gif (6376 bytes) Институции в Интернет
  
Български
  
Чуждестранни
  
Международни

 

star.gif (6376 bytes) Правни ресурси
  
Студентски правни клиники
  
Правозащитни организации
   Списание Търговско право
star.gif (6376 bytes) Колекции
  
Решения на ЕСПЧ
star.gif (6376 bytes) Правен лист star.gif (6376 bytes) За контакти

| пишете ни | търсене | мнения |

Последно обновяване: 08/22/02
  Copyright © BILD 1997-02