In English

National Strategy and Action Plan for the Development of the Information Society in Bulgaria

 

На 19 януари беше оповестен националният план на Франция
за преход към Информационното общество

pressbg.gif (4512 bytes)

 

menubg.gif (4611 bytes)

Преходът към ИО няма алтернатива: въпрос на национален избор е не дали да се изгражда ИО, а начинът и формите на неговата реализация. Преходът към ИО е трансграничен и транснационален процес, в който отделните държави дават своя принос чрез осъществяване на своите национални политики. При изграждането на глобалното ИО България следва да намери адекватен национален израз за внедряване на принципите на ИО.

Националната стратегия за развитие на ИО определя основните цели, приоритети и действия за изграждане на ИО у нас, като съчетава националните интереси с концепцията за ИО, разработена от ЕС. В съответствие с Националната стратегия се изпълнява и програма, при следните специфични за страната ни условия:

 

bullet.gif (1071 bytes) утвържаване на демократичната система
bullet.gif (1071 bytes) европейска и евроатлантическа интеграция
bullet.gif (1071 bytes) развитие на пазарна икономика
bullet.gif (1071 bytes) паричен съвет