log.gif (15545 bytes)
| начална страница |

 

cd1bdiamd.gif (221 bytes)  Коментари за Законопроекта за радиото и телевизията от д-р Вернер Румхорст, директор на правния отдел на Европейския съюз за радио- и телевизионно разпръскване

cd1bdiamd.gif (221 bytes)   Коментари към Законопроекта за радиото и телевизията, изготвени от г-ца Каролин Морисън, Head of International Broadcasting, Departpent for media, Culture and Sport ( London) и г-н Майкъл Вагнер, юридически съветник на European Broadcasting Union (Geneva) - (in English)

cd1bdiamd.gif (221 bytes)  Анализ на съответствието на Законопроектите за радиотото и телевизията и далекосъобщенията с Директива 89/552/ЕС, изменена с Директива 97/36/ЕС (Телевизия без граници)

cd1bdiamd.gif (221 bytes)   Становище на групата за европейско медийно законодателство по внесените от правтелството законопроекти за радиото и телевизията и за далекосъобщията

cd1bdiamd.gif (221 bytes)  Бележки на Управителния съвет на БНТ относно финансовите разпоредби на Законопроекта за радиото и телевизията (МС)

cd1bdiamd.gif (221 bytes)   Предложение от Управителния съвет на "Нова Телевизия" АД чрез Генералния директор Стефан Димитров относно времетраенето на рекламата в БНТ

cd1bdiamd.gif (221 bytes)   Становище на Управителния съвет на Българска национална телевизия по проекта за Закон за радиото и телевизията

cd1bdiamd.gif (221 bytes)   Становище на Националния Съвет за  Радио и Телевизия относно Законопроекта за радиото и телевизията (МС)

cd1bdiamd.gif (221 bytes)  Становище на Управителния съвет на БНТотносно проекта за Закон за радиото и телевизията (МС) до държавните институции, разпространено чрез средствата за масова комуникация

cd1bdiamd.gif (221 bytes)   Отговор на НСРТ по повод становището на УС на БНТ до държавните институции

cd1bdiamd.gif (221 bytes)   Отговор на БНТ на отговора на НСРТ по повод становището на УС на БНТ до държавните институции

cd1bdiamd.gif (221 bytes)   Становище на БНТ до БТА

cd1bdiamd.gif (221 bytes)    Коментар на работната група по становищата на Управителния съвет на БНТ и писмата на Генералния директор Иван Попйорданов 20.04.1998

cd1bdiamd.gif (221 bytes) Предложение от Управителния Съвет на БНТ (внесено от Емил Стоянов)

cd1bdiamd.gif (221 bytes) Становище на Управителния съвет на БНТотносно проекта за Закон за радиото и телевизията (МС)

cd1bdiamd.gif (221 bytes) Предложение на доц. Георги Лозанов, член на НСРТ

cd1bdiamd.gif (221 bytes) Становище на Правния отдел на БНР относно проекта за Закон за радиото и телевизията (МС)

cd1bdiamd.gif (221 bytes)   Становище нна НАТФИЗ "Кр. Сарафов" по Законопроекта за радиото и телевизията (МС)

cd1bdiamd.gif (221 bytes) Декларация, приета от участниците в Конференцията "За Европейско медийно законодателство в България", проведена в София на 4 април 1998 г.

cd1bdiamd.gif (221 bytes) Становище от Сдружението на Българските Частни Радиостанции

cd1bdiamd.gif (221 bytes) Позиция на ИБ на ВС на БСП по новата ситуация в средствата за масова информация

cd1bdiamd.gif (221 bytes) Интервю с г-жа Бисера Занкова във в. Континент - "Медийният закон трябва да гарантира независимост"

cd1bdiamd.gif (221 bytes)   Представително национално изследване проведено от социологическата агенция Алфа Рисърч "Общественото мнение за бъдещите принципи на програмната политика"

cd1bdiamd.gif (221 bytes) Забележки на доц. Павел Мерджанов по Законопроекта за далекосъобщенията